X
تبلیغات
تو؛سنگر؛و ما - سجاده ای پر از یاس تو؛سنگر؛و ما - سجاده ای پر از یاس
سفارش تبلیغ
صبا
امروز : دوشنبه 98 اردیبهشت 2 ، 5:6 صبح
هیچ مال از خرد سودمندتر نیست ، و هیچ تنهایى ترسناکتر از خود پسندیدن ، و هیچ خرد چون تدبیر اندیشیدن ، و هیچ بزرگوارى چون پرهیزگارى ، و هیچ همنشین چون خوى نیکو ، و هیچ میراث چون فرهیخته شدن ، و هیچ راهبر چون با عنایت خدا همراه بودن ، و هیچ سوداگرى چون کردار نیک ورزیدن ، و هیچ سود چون ثواب اندوختن ، و هیچ پارسایى چون باز ایستادن هنگام ندانستن احکام ، و هیچ زهد چون نخواستن حرام ، و هیچ دانش چون به تفکر پرداختن ، و هیچ عبادت چون واجبها را ادا ساختن ، و هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایى و هیچ حسب چون فروتنى ، و هیچ شرف چون دانایى ، و هیچ عزت چون بردبار بودن ، و هیچ پشتیبان استوارتر از رأى زدن . [نهج البلاغه]
تو؛سنگر؛و ما

 تو در سنگرت ماندی چر ا که سنگرت برایت خوب قشنگ بود.. تو در جنگ بودی . جنگ تورا ساخت... ولی ای وای بر ما که سنگرمان شده دفترچه یاداشتی برای امیالمان و در این سنگر همه کار میکنیم جز به عواقب کارمان تو برایمان ارزو کن که جنگ مارا نیز بسازد

راستی چرا هر چه دعا میکنیم دعا هایمان بالا نمیرود.... تو چه کردی که دعایت گیرا شد

منتظر پاسخ

 

 

کلمات کلیدی :