X
تبلیغات
می آید - سجاده ای پر از یاس می آید - سجاده ای پر از یاس
سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی
امروز : سه شنبه 98 مرداد 1 ، 5:15 صبح
مردم باید خدا به هنگام نعمت شما را ترسان بیند ، چنانکه از کیفر هراسان . آن را که گشایشى در مالش پدید گردید و گشایش را چون دامى پنهان ندید ، خود را از کارى بیمناک در امان پنداشت ، و آن که تنگدست شد و تنگدستى را آزمایشى به حساب نیاورد پاداشى را که امید آن مى‏رفت ، ضایع گذاشت . [نهج البلاغه]
اگر چه زود،می آید،اگر چه دیر،می آید

اگر چه زود،می آید،اگر چه دیر،می آید
سوارسبزپوش من،به هر تقدیرمی آید
همان خورشید موعودی که درصبح طلوع او
حدیث صبح صادق می شودتفسیر،می آید
زمین آبی تر ازاین آسمان ها می شود
وقتیکه آن آیینه ی سبز"خدا تصویر"می آید
دراعماق نگاهش می توان خشمی مقدس دید
دلش لبریز از درد است و با شمشیر می آید
چنان با ضربه های حیدری اعجازخواهد کرد
که ازدیوار هم گل نغمه ی تکبیر می آید
http://www.radsms.com/wp-content/uploads/2009/12/ya_mahdi.jpg
کلمات کلیدی : می آید، موعود